Kurz je určen obchodním zástupcům, prodejcům a obchodníkům pro zahraniční trh, asistentům nákupu, obchodně provozním pracovníkům a manažerům ve výrobních podnicích. Je vhodný jak pro zkušené pracovníky, tak pro studenty připravující se na tyto pozice.

Obsah modulu Obchod a marketing
 1. Navázání kontaktu se zákazníkem
 2. Prezentace strojírenského podniku a jeho výrobků
 3. Psaní obchodních dopisů a mailů
 4. Poptávka a nabídka
 5. Tvorba ceny a vyjednávání
 6. Služební cesta do zahraničí
 7. Objednávka a smlouva
 8. Porada a videokonference
 9. Fakturace a řešení problémů
 10. Výstavy a veletrhy

Modulová kniha

Modulová kniha pro studenty

PŘEHLEDNOST
 • systematicky strukturované lekce v učebnici
 • třicet odborných termínů v každé lekci
ODBORNOST
 • odborné texty vytvořené ve spolupráci s odborníky a rodilými mluvčími z oboru
 • výukové materiály prověřené odborníky z podniků a vysokých škol

Online pracovní sešit

ZPĚTNÁ VAZBA
 • okamžité vyhodnocení cvičení a testů v online pracovním sešitě
 • přehlednost a dostupnost výsledků pro studenta i jeho lektora
Podporovaná zařízení

Lekce

Provázanost s praxí

 • videonahrávky vytvořené v prostředí podniků v každé lekci
 • ústní a písemné úkoly vycházející z reálných potřeb praxe

OPEN LEARNING umožňuje efektivnější učení a kontrolu průběhu učení. Průběžné hodnocení výsledků učení zobrazené v online pracovním sešitu okamžitě motivuje studenty k zodpovědnosti za výsledky učení.
Systém umožňuje integrovat výuku předmětu a cizího jazyka a vytvářet podmínky pro osvojení odborné terminologie předmětu v cizím i českém jazyce v souladu s pokynem MŠMT č.j. 527/2008-23 (CLIL - Content and Language Integrated Learning).
Webová aplikace je navržena moderní technologií pro školy a vzdělávací centra od 1 do 100 počítačů zapojených v síti. Aplikace je velmi intuitivní a klade minimální nároky na školení uživatelů.

Adresa

OPEN AGENCY s.r.o.

Solná 45/19, 746 01 OPAVA

tel.: +420 608 658 151, +420 777 138 206

email: info@openagency.cz

Obchodní informace

IČO: 28598091

DIČ: CZ28598091

Bankovní spojení: ČSOB 231616726/0300

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 33862

Metodická a zákaznická podpora

tel.: +420 608 658 151

email: support@openagency.cz

IT podpora

tel.: +420 608 502 825, +420 737 181 151

email: support@openagency.cz